Resiliens Örebro Familjehem AB

Resiliens Örebro Familjehem AB ’s ambition är att bedriva familjehemsverksamhet som fungerar mellan alla parter. Våra familjehemskonsulenter har lång erfarenhet av att arbeta tillsammans med familjer såväl i privat som kommunal regi. Konsulenterna har olika utbildningar såsom beteendevetare, lärare, specialpedagog och arbetsterapeut.

Bli familjehemHitta familjehem

Engagemang

Vi på Resiliens arbetar i team tillsammans med familjerna för att täcka in alla olika behov som kan uppstå i en familj. Planerade besök i familjehemmet för samtal och stöd, med alla medlemmar sker kontinuerligt. Familjehemmen kan dessutom alltid nå en konsulent via telefon, dygnet runt, om behov av råd, samtal och stöd hastigt skulle uppstå. När du anmäler ditt intresse som familjehem hos oss är det viktig att du är intresserad av att lära dig mer om detta förhållningssätt och att du tycker det är givande att samarbeta med människor med det gemensamma målet att hjälpa barn och ungdomar att utvecklas maximalt.

Z

Lågaffektivt bemötande

Vi har stor erfarenhet av att arbeta med familjehem som har ensamkommande flyktingbarn placerade hos sig samt även mycket god kunskap om barn och ungdomar som har behov av insatser inom neuropsykiatri, såsom autism, ADHD och Asperger syndrom. Forskning och beprövad erfarenhet har visat att lågaffektivt bemötande har stor framgång i arbetet med barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder. Detta bemötande är användbar i alla mellanmänskliga relationer och därför har vi fördjupat oss i lågaffektivt bemötande och valt att använda oss av i verksamheten.

Våra tillstånd

Vi har tillstånd för att erbjuda jour och familjehem till socialtjänst, för barn och ungdomar. Vi erbjuder familjehem, stödboende och HVB med tillstånd från IVO. Vi sätter stor vikt i att erbjuda goda individuella lösningar utifrån barn och ungdomars behov tillsammans med våra familjehem och håller alltid en hög servicenivå till socialtjänster för att underlätta arbete och komplikationer.

Ansök om att bli familjehem

Är du/ni intresserade av att bli familjehem, jourhem eller kanske kontaktfamilj  eller stödperson?

Familjehem beskrivs som antingen en familj eller en person som har ett barn eller en ungdom placerat i sitt hem.

Er uppgift blir att tillgodose barnets eller ungdomens behov av stöd och hjälp.

Att vara familjehem är ett förtroendeuppdrag då man ska träda in istället för barnet eller ungdomens biologiska föräldrar eller vårdnadshavare och se till att det placerade barnet eller ungdomens bästa hamnar i fokus.

För dig som behöver hitta ett passande familjehem

Är du uppdragstagare och handläggare inom familjehemsvården och behöver få kontakt eller hjälp med ett passande familjehem så snabbt som möjligt?

Vi hjälper er att hitta ett familjehem och erbjuder alltid individuella lösningar utifrån barnet eller ungdomens behov, efter noga och planerad intervjuer tillsammans med de familjehem vi samarbetar med så finns vi alltid att nås via telefon, vid behov av råd och samtal eller om något stöd hastigt skulle uppstå.

Vi kan med gott samvete och stolthet säga att vi alltid ämnar det bästa både för våra barn och ungdomar som för våra familjehem men också för våra uppdragstagare och handledare.

Familjehem i Sala

Erfarenhet; vad gäller tidigare erfarenhet av familjehemsvård har famijlehemmet haft flera placeringar hos sig. I dagsläget har de en mamma/barn placering som bor i en av lägenheterna i längan. Denna placering är på väg att avslutas då mamman kommer flytta till eget...

läs mer

Familjehem i Billdal, Göteborg

Billdal, Göteborg (H+J) Erfarenhet; familjehem med lång erfarenhet av placeringar med tidigare missbruk, samt utåtagerande beteende. Kunskaper om adhd. Boende; i stor villa med goda kommunikationer centralt i Billdal. Styrkor; förmåga till strukturerat arbete med...

läs mer

Uppsala, Uppland

Uppsala, Uppland (H+D) Erfarenhet; Erfarenheter av npf samt av flertalet placeringar med skiftande problematik. Egna barn samt katt finns i hemmet. Goda kontakter med skola och fritid finns Boende; Familjehem boende strax utanför Uppsala i stor villa. Mannen arbetar...

läs mer

Töreboda, Västergötland

Töreboda, Västergötland (R+A) Erfarenhet; familjehem med erfarenhet av ensamkommande med självskadebeteende samt av yngre barn som varit jourplacerade samt sommarbarn. Boende; centralt i stor villa i Töreboda med goda kommunikationer. Mannen är egen företagare med...

läs mer

Nyköping, Södermanland

Nyköping, Södermanland (B+M) Erfarenhet; Familj med lång erfarenhet av placeringar med olika problematik. Kunskaper om neurodiagnoser. Boende; Bor i villa strax utanför Nyköping med goda kommunikationer till staden. Husdjur, hund finns. Styrkor; Tydliga i struktur och...

läs mer

Mellösa, Södermanland

Mellösa, Södermanland (MB) Erfarenhet; Familjehem bestående av erfaren ensamstående kvinna där flertalet placeringar funnits med under många år. Boende; Bor i stort hus i Mellösa med goda kommunikationer. Familjehemmet har ett djurintresse där hästar tar en stor plats...

läs mer

Familjehem Frövi

.Frövi, Västmanland (UF) Erfarenheter; flerårig erfarenhet och behandlingskunnigt familjehem bestående av ensamstående kvinna med två egna barn, 10 och 15. Hund och katt finns. Kunskaper i npf samt erfarenhet av självskadebeteende. Styrka; Förmåga att stå ut med...

läs mer

Leksand, Dalarna

Leksand, Dalarna (RL) Erfarenhet; Ensamstående man med erfarenhet av placeringar av olika slag, både ensamkommande och andra placeringar. Boende; Bor centralt i Leksand i stor villa med möjlighet till bredvidboende även finns. Mannen arbetar hemifrån som egen...

läs mer

Borlänge, Dalarna

Borlänge, Dalarna (J+S) Erfarenhet; familjehem med erfarenhet av placeringar gällande syskon. Kulturkompetens finns då familjen har ett ursprung i mellanöstern. Erfarenhet av olika placeringar och åldrar. Boende; i stor villa centralt i Borlänge. Familjehemmet har 3...

läs mer

Skärholmen, Stockholm

Skärholmen, Stockholm (R+N) Erfarenhet; familjehem med ursprung från Afghanistan, kulturkompetens med språk dari. Välintegrerade i samhället, välutbildade. Har haft placeringar tidigare. Boende; bor i stort radhus med möjlighet till två placeringar. Kvinnan hemma på...

läs mer

Våra områden

Värmland, Västmanland, Södermanland, Stockholm, Dalarna, Västergötland, Närke och Halland.

Värmland

Värmlands län

Västmanland

Västmanland

Södermanland

Södermanland

Närke

Närke

Stockholm

Dalarna

Västergötland

Halland