Borlänge, Dalarna (J+S)

Erfarenhet; familjehem med erfarenhet av placeringar gällande syskon. Kulturkompetens finns då familjen har ett ursprung i mellanöstern. Erfarenhet av olika placeringar och åldrar.

Boende; i stor villa centralt i Borlänge. Familjehemmet har 3 egna mindre barn.

Styrkor; Bra socialt nätverk och väl integrerade i samhället. Familjen har god förmåga att arbeta strukturerat och erbjuder en varm och tillmötesgående atmosfär. Familjehemmet är öppna och varma i sitt sätt att möta andra människor. Det finns en uttalad och genomtänkt vilja att hjälpa barn och ungdomar som kommit snett i livet. Goda erfarenheter av att arbeta med nätverk både lokalt och med biologiska föräldrar. Familjehemmet arbetar inom skola varför det finns goda kunskaper och kontakter för placeringar med särskilda behov.

Konsulent Dan säger; familjehemmet är en öppen familj med många års erfarenheter av både egna barn och tidigare placeringar. De har en fortlöpande dialog emellan sig om hur de ska lösa olika saker tillsammans och de tycker att det är viktigt att alla barn får den tid och uppmärksamhet det behöver utifrån sina behov. De har haft placeringar tidigare och har i dessa sammanhang visat kunskap och förmågor i att ta till sig handledning och att arbeta utifrån olika synsätt då placeringarna krävt detta. Förståelsen för att barn och ungdomar har olika förutsättningar att ta till sig olika saker på finns hos dem och de har även kunskaper om neurodiagnoser och hur man kan förhålla sig till dessa.

Utredning finns.

Plats ledig. 7-17år