Resiliens Örebro Familjehem AB

Vi har stor erfarenhet av att arbeta med familjehem som har ensamkommande flyktingbarn placerade hos sig.

Vi har även mycket god kunskap om barn och ungdomar som har behov av insatser inom neuropsykiatri, såsom autism, ADHD och Asperger syndrom.

Familjehem

Familjehem beskrivs som antingen en familj eller en person som har ett barn eller en ungdom placerat i sitt hem. Familjehemmets uppgift är att tillgodose barnets eller ungdomens behov av stöd och hjälp. Att vara familjehem är ett förtroendeuppdrag då man ska träda in istället för barnet eller ungdomens biologiska föräldrar eller vårdnadshavare. Familjehemmet ska se till att det placerade barnet eller ungdomens bästa hamnar i fokus.

Resiliens Örebro Familjehem AB ‘s ambition är att bedriva familjehemsverksamhet av högsta kvalitet. Våra familjehemskonsulenter har lång erfarenhet av att arbeta tillsammans med familjer såväl i privat som kommunal regi. Konsulenterna har olika utbildningar såsom beteendevetare, lärare, specialpedagog och arbetsterapeut. De arbetar i team tillsammans med familjerna för att täcka in alla olika behov som kan uppstå i en familj. Planerade besök i familjehemmet för samtal och stöd, med alla medlemmar sker kontinuerligt.

Familjehemmen kan dessutom alltid nå en konsulent via telefon, dygnet runt, om behov av råd, samtal och stöd hastigt skulle uppstå.

Lågaffektivt bemötande

Forskning och beprövad erfarenhet har visat att lågaffektivt bemötande har stor framgång i arbetet med barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder.

Detta bemötande är användbar i alla mellanmänskliga relationer och därför har vi fördjupat oss i lågaffektivt bemötande och valt att använda oss av i verksamheten.

När du anmäler ditt intresse som familjehem hos oss är det viktig att du är intresserad av att lära dig mer om detta förhållningssätt och att du tycker det är givande att samarbeta med människor med det gemensamma målet att hjälpa barn och ungdomar att utvecklas maximalt.

Ansök om att bli familjehem

Man måste ha kontroll över sig själv om man ska kunna lämna över kontrollen till någon annan.

-BO HEJLSKOV ELVÉN

Målgrupp

De målgrupper vi specialiserat oss på är ensamkommande flyktingbarn och ungdomar samt barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser eller svårigheter inom samma område.

Vi har stor erfarenhet av att arbeta med familjehem som har ensamkommande flyktingbarn placerade hos sig. Vi har även mycket god kunskap om barn och ungdomar som har behov av insatser inom neuropsykiatri, såsom autism, ADHD och Asperger syndrom.

Våra områden

Värmland, Västmanland, Södermanland, Stockholm, Dalarna, Västergötland, Närke och Halland.

Värmland

Värmlands län

Västmanland

Västmanland

Södermanland

Södermanland

Närke

Närke

Stockholm

Dalarna

Västergötland

Halland

Människor som kan uppföra sig gör det.

-BO HEJLSKOV ELVÉN