Billdal, Göteborg (H+J)

Erfarenhet; familjehem med lång erfarenhet av placeringar med tidigare missbruk, samt utåtagerande beteende. Kunskaper om adhd.

Boende; i stor villa med goda kommunikationer centralt i Billdal.

Styrkor; förmåga till strukturerat arbete med placeringar utifrån vårdplaner och genomförandeplaner. Båda föräldrarna finns hemma på heltid och familjen har förmåga att arbeta utifrån handledning. Stora kunskaper och erfarenhet om missbruksproblematik.

Konsulent Dan säger; familjehemmet vill ha en långsiktig planering för de placerade och anser att utslussning är viktigt. De vill att ungdomarna ska få med sig positiva upplevelser från familjehemmet ut i vuxenlivet. Familjehemmet har kunskaper för att kunna arbeta med schema, teckenekonomi och drogtester. Det är en varm och inbjudande familj som har förmågan att både vara tydliga och gränssättande samtidigt som de är inkluderande och flexibla.

Utredning finns.

Ledig plats.