.Frövi, Västmanland (UF)

Erfarenheter; flerårig erfarenhet och behandlingskunnigt familjehem bestående av ensamstående kvinna med två egna barn, 10 och 15. Hund och katt finns. Kunskaper i npf samt erfarenhet av självskadebeteende.

Styrka; Förmåga att stå ut med beteendeavvikelser samt bra struktur och tydlighet i en varm hemmiljö. Kunskaper i hedersproblematik samt förmåga att motivera till positiv utveckling.

Boende; centralt i Frövi i villa med goda kommunikationer och skolor i närheten.

Konsulent Dan som handleder familjehemmet säger; familjehemmet har en varm och tillåtande attityd och visar på stor förståelse och empati för ibland svåra och utmanande upplevelser från andra människor. Detta är en styrka familjehemmet har, just förmågan att orka lyssna på och finnas med i de stunder då barn eller ungdomar behöver stöd som mest.

Familjehemmet har vidare förmågan att på ett positivt sätt stärka självkänslan hos barn och ungdomar och ge dem förmågan att klara av skolarbetet på ett tillfredställande sätt. Familjehemmets förmåga att locka fram och motivera till detta kommer väl till användning.

Barn och ungdomar har stora behov av både styrning, uppmuntran, stöd och hjälp med relationer, att få hjälp att inte utsätta sig för riskfyllt beteende samt utsätta sig för situationer som kan leda till mindre bra uppväxtvillkor. Familjehemmet har både tid och ork att finnas för framtida placerade barn eller ungdomar i detta.

Utredning finns.

Ledig plats! Gärna flickor i ålder 10-16 år.