Erfarenhet; vad gäller tidigare erfarenhet av familjehemsvård har famijlehemmet haft flera placeringar hos sig. I dagsläget har de en mamma/barn placering som bor i en av lägenheterna i längan. Denna placering är på väg att avslutas då mamman kommer flytta till eget boende. De har också vänner som är familjehem och har fått till sig kunskap om barn i familjehem och de möjligheter samt svårigheter som kan tänkas dyka upp i samband med att bedriva familjehemsvård.

Boende; familjen bor i ett stort hus, lantligt 5min utanför Sala. Kommunikationerna är goda och familjehemmet finns hemma så att skjutsa barn/ungdomar till olika aktiviteter är inget ovanligt. På gården finns möjlighet till eget boende i hus på gården. Familjehemmet är väldigt inkluderade i sitt sätt att vara så även om man har sitt sovrum i huset bredvid så är det viktigt att finnas med i familjens vardag fullt ut!

Styrkor; familjehemsföräldrarna beskrivs som en lugna, trygga och stabila personer som är otroligt bra på att lyssna in andra. De är strukturerade och lyhörda och duktiga med barnen. De beskrivs också som extroverta, generösa personer som har lätt för att läsa andra människor. De är duktig på att uppmärksamma andras behov och få dem att känna sig bekväma.

Konsulent Dan säger; som personer upplevs paret som stabila och lugna och harmoniska med god kunskap om och förståelse för att bemöta individer i socialt utsatta situationer. De visar på ett starkt engagemang och brinnande intresse att dela med sig av sina erfarenheter i syfte att göra något gott. Tillsammans har de goda erfarenheter och upplevs ha god förmåga att samarbeta med externa parter. Jag kan varmt rekommendera dem som familjehem. Deras personliga egenskaper, intresse och nyfikenhet för andra människor i kombination med deras egna erfarenheter genom livet gör dem väl rustade att erbjuda ett kvalitativt familjehem.