Lindesberg, Örebro Län/Västmanland

Erfarenhet; familjehemmet har lång erfarenhet av olika placeringar, kvinnan har även i tidigare relation fungerat som familjehem och är utbildad lärare, specialpedagog samt ridpedagog. Utbildad i neuropsykiatriska funktionshinder för familjehem. Mannen är logistikansvarig på ett större företag men kommer avsluta detta arbete för att på heltid vara delaktig i familjehemmet fullt ut.

Boende; familjen bor i stor hästgård med tillhörande ridhus, stall och hagar. Hus om 8rok med tillgängligt bredvidboende för utslussning/eget boende. Familjen har 4 egna barn i åldrarna 2-7år. De har även en vårdnadsöverflyttad flicka boende i bredvidboendet.

Styrkor; erfarenhet och kunskaper om asperger och andra neurodiagnoser vilket gör att de har en stor förståelse för personer med denna funktionsnedsättning. Familjen har specialpedagogkunskaper som de naturligt har med sig i vardagen. En öppen och varm familj där barnen är väl införstådda med familjens beslut att vara familjehem. Båda föräldrarna finns hemma på heltid.

Konsulent Dan säger; familjehemmet har en stark sammanhållning utifrån de svårigheter man gått igenom. En stor familj där föräldrarnas logistik-kunskaper samt den värme och närhet som finns i familjen gör att det finns utrymme för barn och ungdomar att känna sig sedda och inkluderade. Tid och engagemang för barn och ungdomar som inte har fått samma förutsättningar i livet är det som driver familjen att vara familjehem. Det är även personliga erfarenheter som gör att familjen valt att leva som familjehem vilket har gjort dem väl fungerande både som familj och som personer.

Utredning finns

Plats ledig 0-15år.