Familj bestående av kvinna 46 samt dotter 17 och son 20 som har eget boende. Familjen har erfarenheter av neurodiagnoser och har fungerat som avlastningsfamilj till en yngre pojke med stora svårigheter i vardagen. Det är en varm och inbjudande familj med möjlighet till att ta emot barn/ungdomar i åldern 10-18 år. Familjen har ett stort nätverk av släkt och vänner som även de arbetar som familjehem. Kvinnan arbetar inom omsorgen och familjen är aktiv i föreningsliv och gör mycket saker tillsammans. Familjehemmet har förståelse för olika problematiker och kan förhålla sig till detta på ett bra sätt.

Utredning finns för påseende vid förfrågan.

Ledig plats.