HVB

Resiliens Örebro AB

Utbildning

Resiliens Örebro AB – HVB är ett boende med tillstånd för att ha 17 ungdomar placerade enligt socialtjänstlagen. Verksamheten startade 2015 och har idag ungdomar från 4 olika länder. Alla ungdomar kom till Sverige som ensamkommande flyktingbarn.

Stor vikt läggs på ungdomarnas skolgång och vikten av att utbilda sig. I Frövi finns en grundskola och de ungdomar som har kommit längre, åker till Lindesberg för att studera på gymnasieskolan. På kvällarna finns det gott om tid för att få hjälp med läxläsning på boendet.

Fritid

Förutom skolan läggs stort fokus på att uppmuntra och visa på olika fritidsaktiviteter som ungdomarna kan vara aktiva inom. Det är ett bra sätt att hitta egna vägar ut i det svenska samhället och ett utmärkt tillfälle att träna svenska språket, förutom vinsten av att ha en stimulerande fritidssysselsättning.

Trygghet

Det är viktigt att ungdomarna på HVB-boendet känner sig trygga. Det är också angeläget att de känner att de kan påverka sin egen situation och boendet i positiv riktning och att de omges av trygga vuxna förebilder.

Demokrati

Vi arbetar för att boendet alltid ska ha en jämn fördelning mellan flickor och pojkar, för att efterlikna hur det svenska samhället ser ut. Det hjälper ungdomarna att få naturliga och trygga relationer till personer av det motsatta könet. Det är också en naturlig del i arbetet med att integrera ungdomarna kring begrepp som jämlikhet och demokrati. Vi tror även att det bidrar till en god stämning på boendet över lag.

Alla har rätt till ett gott liv, hela livet.

BO HEJLSKOV ELVÉN
Utöver ungdomarnas privata rum, finns stora gemensamhetsytor såsom matsal och andra rum för TV, bordtennis och umgänge. Det finns även ett rum avsett för läxläsning.

Boendet

Boendet är beläget i Frövi som är en tätort i Lindesbergs kommun i Örebro län. HVB-boendet har tillstånd att ha ungdomar mellan 14-19 år boende hos sig. Alla ungdomarna har varsitt rum med toalett och dusch. Bostadsrummen är fördelade på två av husets tre våningsplan. På det ena planet bor flickor och på det andra bor pojkar.

 

Resiliens HVB

Alla gör det mest begripliga i varje situation

BO HEJLSKOV ELVÉN