Mellösa, Södermanland (MB)

Erfarenhet; Familjehem bestående av erfaren ensamstående kvinna där flertalet placeringar funnits med under många år.

Boende; Bor i stort hus i Mellösa med goda kommunikationer. Familjehemmet har ett djurintresse där hästar tar en stor plats i deras tillvaro. Hundar och katter finns också i hemmet.

Styrkor; Erfarenhet av placeringar med skiftande karaktär och problematik. Förmåga att arbeta utifrån handledning.

Konsulent Dan säger; familjehemmet kämpar och står kvar för de placerade barnen, hon håller ut även när det är svårt. Detta är en bra egenskap då många barn behöver känna trygghet och veta att familjehemmet står kvar även om det uppstår jobbiga situationer. Familjehemmet har en god förmåga att se och förstå ett barn eller en ungdoms situation, samt att bemöta och hantera svåra tankar och känslor hos ungdomen. I familjehemmet finns ett stort engagemang för barn och ungdomar, som de bryr sig om och familjehemmet är genuint mån om att placerade barn ska må så bra som möjligt.

Utredning finns.

Plats ledig.