Nyköping, Södermanland (B+M)

Erfarenhet; Familj med lång erfarenhet av placeringar med olika problematik. Kunskaper om neurodiagnoser.

Boende; Bor i villa strax utanför Nyköping med goda kommunikationer till staden. Husdjur, hund finns.

Styrkor; Tydliga i struktur och samtidigt varma och kärleksfulla. Kunskaper om npf och pedagogiskt omhändertagande.

Anne-Marie, specialpedagog Resiliens Familjehem AB; handledde familjehemmet under 4 år. Hennes bedömning är att de är ett mycket bra familjehem som hon tyckte om. De jobbade mycket med strukturell pedagogik. Anne-Marie kände alltid att hon var välkommen och att handledningen och stödet togs väl emot. Det var oftast familjehemsmamman som hon resonerade och pratade kring saker med men ibland var även familjehemspappan med. Anne-Marie uppger att de kompletterade varandra väldigt bra. Familjehemspappan beskriver hon som väldigt lugn och mer tillbakadragen än familjehemsmamman men ändå tillgänglig. Båda två är varma och kärleksfulla. Familjehemsmamman var den som tog hand om allt det praktiska. Hon fixade och donade så att de placerade skulle ha allt de behövde. Det fanns en känslomässig tillgänglighet hos dem båda. Gränssättningen fungerade bra.

De var tydliga med gränser och såg till att det inte var några frågetecken kring dem. Anne-Marie ser en styrka i att de kompletterar varandra så bra. De var också duktiga på att göra saker tillsammans med den placerade såsom att t ex åka och bada, bowla och äta ute. Hennes upplevelse var att de var väldigt måna om placeringen. Några svagheter att nämna kan inte Anne-Marie komma på. Hennes bedömning är att familjehemmet har kapacitet att ta hand om riktigt svåra placeringar med stöd och handledning.

Utredning finns.

Ledig plats! Ålder 7-16 år, pojkar eller flickor.