Om Resiliens Örebro AB

Resiliens Örebro AB är ett företag som arbetar med att hitta rätt boendeform till personer som av olika anledningar behöver stöd av socialtjänsten. Våra arbetsmetoder gör att personen förs framåt i en process, med tid för återhämtning, anpassning och utveckling.

Familjehem

Med Frövi som centrum arbetar Resiliens Örebro AB med placeringar i familjehem. Vi arbetar med familjehem i områden i och omkring Värmland, Västmanland, Södermanland, Stockholm, Dalarna, Västergötland, Närke och Halland. Vi tycker det är viktigt att det finns ett regelbundet och nära samarbete mellan alla medlemmar i familjehemmen och familjehemskonsulenten, för att placeringen ska bli bra. Det är även viktigt för oss att ha nära samarbete med de kommuner och handläggare vi arbetar på uppdrag av. Därför har vi begränsat oss till dessa geografiska områden.

HVB

Resiliens Örebro AB äger ett HVB-boende som är beläget i Frövi. Närheten till förbindelser som tåg och buss är alltså naturlig. Frövi är en tätort i sydöstra delen av Lindesbergs kommun i Örebro län. Tätorten ligger vackert vid sjön Väringen och har mycket att erbjuda sina invånare i form av föreningsliv och natur. Människorna i Frövi är engagerade i sin hembygd och måna om att alla invånare ska trivas och må bra. Detta tillsammans med Resiliens önskan om att skapa bra boenden med ungdomar som trivs och utvecklas, har gjort att Resiliens har lyckats bra med sina uppdrag.

Stödboende

Sedan starten 2015 har Resiliens Örebro AB specialiserat sig att arbeta med ensamkommande flyktingbarn. Dessa barn börjar närma sig att vara ” flygfärdiga” och det betyder att de nu har andra behov vad gäller träning och stöttning inför framtida utmaningar. En del av dessa behov kräver andra boendeformer. Resiliens erbjuder stödboenden i närområdet i och omkring Frövi. För närvarande har Resiliens tillstånd för 6 placeringar.

Handläggare

Högst upp i högra hörnet på startsidan hittar du som är handläggare inom socialtjänsten en meny anpassad för dina behov. Den finns för att du snabbt ska kunna se vad Resiliens Örebro AB kan erbjuda. Den information du ser där är ett utbud av tjänster som vi självklart kan modifiera för att det ska passa de behov du önskar få hjälp med. Tveka inte att kontakta oss för att beskriva dina behov och önskemål. Vi har god erfarenhet  av att skräddarsy lösningar för att det ska passa alla slags behov. Om vi inte har den kompetens som efterfrågas, tar vi hjälp av konsulter och extern kunskap, för att tillsammans lösa de behov som efterfrågas.

Den som tar ansvar kan påverka.

BO HEJLSKOV ELVÉN
Anna-Karin Englin
Föreståndare

Ring Anna-Karin | 0768000576

Maila Anna-Karin

Dan Wiröstrand
Familjehemskonsulent

Ring Dan | 070-2401252

Maila Dan

För att maila en individuell personal ange fornamn.efternamn@resiliens.info
(alltid punkter, inga bindestreck eller åäö)

Anne-Mari Wiröstrand
Specialpedagog, lärare, handledare

Ingalill Persson Eriksson
Boendestödjare, KBT-terapeut

Ulrica Edlund
Boendestödjare, Sjuksköterska

Ulrika Fedikina
Boendestödjare, skötare inom psykaitri

Anna Pagstedt
Boendestödjare, Arbetsterapeut, Webbansvarig

Magnus Gehrman
Boendestödjare, Skötare inom psykiatri

Jenny Ragnarsson
Boendestödjare, Behandlingsassistent

Jenny Gustafsson
Boendestödjare, Behandlingsassistent

Uthumporn Honteio
Boendestödjare

Johnny Englin
Boendestödjare

Said Said
Boendestödjare

Miriam Arle
Samordnare

Personalen som jobbar på Resiliens Örebro AB har tillsammans en bred kompetens. Vi kommer från flera skilda verksamheter och har samlat på oss olika utbildningar och erfarenheter i yrkeslivet. Detta har vi stor nytta av i arbetet med våra ungdomar och de kontakter som vi har med andra samarbetspartner i arbetet med ungdomarna.  Förutom detta har vi utbildat oss för att kunna uppmärksamma och hjälpa till vid psykiska trauman, psykotraumatologi.

Vi utbildar oss i metoden Lågaffektivt bemötande, med utgångspunkt från Bo Hejlskov Elvéns pedagogik. Vi anser att denna metod är relevant oavsett vilka personer vi möter i vårt arbete.