Skärholmen, Stockholm (R+N)

Erfarenhet; familjehem med ursprung från Afghanistan, kulturkompetens med språk dari. Välintegrerade i samhället, välutbildade. Har haft placeringar tidigare.

Boende; bor i stort radhus med möjlighet till två placeringar. Kvinnan hemma på heltid för närvarande. Mannen arbetar som ekonom. Eget mindre barn.

Styrkor; tydlighet och struktur finns på ett självklart sätt i familjen. Kulturkompetens och välförankrade i vägen till bra integration, utbildning och språk. Stort engagemang för människor som har små förutsättningar till att förändra sitt liv och familjehemmet har ett väl fungerande nätverk som möjliggör detta.

Utredning finns.

Ledig plats. 12-17 år.