Stödboende

Resiliens har sedan uppstarten arbetat med ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. Nu har många av dessa ungdomar kommit långt i sin utveckling mot att bli självständiga individer. Resiliens har sett nyttan av att slussa ungdomarna vidare från HVB och även familjehem, till stödboendeformen, där de kan få hjälp med sista delarna mot att bli helt självständiga individer, såväl fortsatt hjälp med skolarbete och att behålla en stimulerande fritid.

Därför har förberedelser gjorts för att starta upp ett stödboende på orten bestående av olika hus och lägenheter. En ansökan om tillstånd för att bedriva verksamheten Stödboende lämnades in (hösten 2016.) och är godkänd. Stödboendet ligger nära HVB-boendet. Närheten underlättar vid en flytt från HVB då ungdomens sociala trygghet inte behöver försvinna. De bor fortfarande nära sina kamrater och den personal som de har byggt upp relationer till, sedan de anlände till Sverige och Frövi. Det är extra viktigt att dessa ungdomar får behålla denna trygghet till personal och kamrater, då de lämnat sin ursprungsfamilj i sina hemländer.

Stödboende är en relativt ny boendeform som startades i början av 2016. Den ska fungera som ett led efter HVB eller familjehem, men före ett boende helt på egen hand. Syftet med stödboende är att träna och förbereda ungdomen för ett helt självständigt boende. Stödboende är en boendeform som kan vara aktuell för barn och unga mellan 16-20 år. Vanligast är att ungdomar som är mellan 18-20 år bor på stödboende. Det kan även hända att det finns särskilda skäl för yngre än 18 år, att placeras på stödboende.  Stödboende ska vara mindre enheter och vara utformade på ett sätt så ungdomarna får möjlighet att individuellt träna och arbeta med det som är aktuellt för individen tillsammans med personal.  Ensamkommande barn och ungdomar har som regel behov av boendeformen stödboende. Där får de möjlighet att på ett effektivt vis, träna på och stödjas i, olika aktiviteter som ingår för att de ska klara av att bli självständiga vuxna i svenska samhället.

Boendet

Resiliens stödboenden består av en villa i ett bostadsområde i Frövi. Närhet till idrottsplats, affärer, vårdcentral, tågstation och personal som finns tillgänglig dygnet runt.

Nästa stödboende finns i en lägenhet som ligger i direkt anslutning till HVB boende i Frövi. Närhet till affärer, vårdcentral, tågstation och personal som finns tillgänglig dygnet runt.

Resiliens HVB