Töreboda, Västergötland (R+A)

Erfarenhet; familjehem med erfarenhet av ensamkommande med självskadebeteende samt av yngre barn som varit jourplacerade samt sommarbarn.

Boende; centralt i stor villa i Töreboda med goda kommunikationer. Mannen är egen företagare med bilverkstad, mack och kvinnan arbetar inom hemtjänst. I dagsläget är kvinnan hemma heltid utifrån nuvarande placerings behov

Styrkor; familjen har tydlig struktur och arbetar väl utifrån handledning samt genomförandeplaner.

Föreståndare Anna-Karin säger; Familjehemmet har en varm och tillåtande attityd och visar på stor förståelse och empati för ibland svåra och utmanande upplevelser från andra människor. Familjehemmet anser att barn och ungdomar har stora behov av både styrning, uppmuntran, stöd och hjälp med relationer, att få hjälp att inte utsätta sig för riskfyllt beteende samt situationer som kan leda till mindre bra uppväxtvillkor. En väldigt varm och social familj med stort och stabilt nätverk som på ett självklart sätt tar in de barn/ungdomar som varit placerade som en naturlig och självklar del i familjen.

Utredning finns.

Ledig plats! 5-15 år