Uppsala, Uppland (H+D)

Erfarenhet; Erfarenheter av npf samt av flertalet placeringar med skiftande problematik. Egna barn samt katt finns i hemmet. Goda kontakter med skola och fritid finns

Boende; Familjehem boende strax utanför Uppsala i stor villa. Mannen arbetar som ljudtekniker och har egen firma. Kvinnan är hemma på heltid och arbetar som familjehem.

Styrkor; Struktur och förmåga att arbeta utifrån handledning finns på ett naturligt sätt hos familjen.

Konsulent Dan säger; De är en öppen familj med många års erfarenheter av både egna och tidigare placeringar. De har en fortlöpande dialog emellan sig om hur de ska lösa olika saker tillsammans och de tycker att det är viktigt att alla barn får den tid och uppmärksamhet det behöver utifrån sina behov. De har haft placeringar tidigare och har i dessa sammanhang visat kunskap och förmågor i att ta till sig handledning och att arbeta utifrån olika synsätt då placeringarna krävt detta. Förståelsen för att barn och ungdomar har olika förutsättningar att ta till sig olika saker på finns hos dem och de har även kunskaper om neurodiagnoser och hur man kan förhålla sig till dessa.

Utredning finns.

Plats ledig. 12-18 år.